Magunkról

A Műszaki Feltalálok Tudományos Egyesülete (MUFEGY) a műszaki feltalálók, kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szakemberek  érdekvédelmét ellátó, azok célkitűzéseinek elérését segítő nem profitérdekeltségű közhasznú szervezet. 

Az Egyesület törekszik a műszaki fejlesztések, kutatási eredmények széleskörű terjesztésére, azok társadalom általi elfogadtatására. Figyelemmel kísérjük a feltalálók érdekeit, fejlesztéseiket előmozdítjuk.

Az Egyesület célja a feltalálók kutatás-fejlesztési, termékfejlesztési és termékértékesítési 
tevékenységének előmozdítása, azzal a szándékkal, hogy az ötletből mielőbb termék lehessen. 


A tagság

A MUFEGY pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület alapszabályát betartja, és tagdíjat fizet.

A rendes tagok jogai egyenlők, a pártoló tagok nem határozhatnak és nem választhatók.

Belépés az Egyesületbe a Belépési Nyilatkozat elnökségi elfogadásával történik. A tagsági viszony igazolására a tagdíj befizetési bizonylat szolgál.

 

Közhasznúsági Jelentés 2009

Közhasznúsági Jelentés 2010